Treapta Liceală


Pachetul Excelență Plus

  • Program instructiv - educativ (8:00-14:15);
  • Program academic conform Planului Cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
  • Suport didactic individual (cărți, caiete, mape, portofolii);
  • Consilierea psihologului școlar/consilierului spiritual;