Orarul Claselor Primare

În vederea îndeplinirii scopului, orarul poate suferi modificări.